WAMissa perjantaina 15.3. avautuva näyttely Híbridos on ranskalaistaiteilijoiden Priscilla Telmonin ja Vincent Moonin intensiivinen matka Brasilian spirituaaliseen maailmaan. Kehon joka solulla koettava elokuva on neljän vuoden tutkimuksen audiovisuaalinen kiteymä, joka sukeltaa maan alkuperäisväestön pyhien rituaalien, shamaanien ja mystikoiden rytmien johdattelemana viidakosta merelle ja kaupunkiin.

Installoidun Híbridos the Spirits of Brazil (2018) -elokuvan tarina etenee äänen, rytmin ja liikkeen avulla, tavoitellen yhteyttä ihmissilmälle näkymättömään maailmaan. Taiteilijat ovat pyrkineet häivyttämään rajaa katsojan ja katsottavan välillä. Kuvakulma tarkentuu lähelle, lähes imaisten katsojan mukaan voimakkaaseen musiikilliseen transsitilaan.

Ajankohtaisen murroksen, ilmastonmuutoksen sekä voimistuneen kulttuuri-sosiaalisen erottelun, aikana palaamme perimmäisiin kysymyksiin ihmisen suhteesta ympäristöönsä. Kulttuurista riippuen ihminen on pyrkinyt rituaaleilla, seremonioilla ja riiteillä, löytämään yhteyden näkymättömään ja samalla tutkimaan paikkaansa suhteessa universumiin. Híbridos on matka tämän yhteyden etsimiseen ja toisaalta myös yhteyden ylläpitämiseen. Ympäristöfilosofisesta ajattelusta, jossa ihminen nähdään osaksi muita eliölajeja, löytyy paljon yhtäläisyyksiä alkuperäiskansojen ajatteluun ylläpitää luontosuhdetta ja ymmärtää ihminen erottamattomaksi osaksi koko kosmologiaa. Rinnakkaiselon tärkeyden omaksuminen on kestävän kehityksen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan perusedellytys.

Yleisö voi tutustua näyttelyssä myös teokseen liittyvään laajaan virtuaaliseen arkistomateriaaliin, joka sisältää haastatteluita, videoita sekä musiikkia. Híbridos the Spirits of Brazil

Híbridos-näyttely aloittaa suomalaisella taidemuseokentällä uuden kansainvälisen toimintamallin. WAMx :n johtavana ajatuksena on kutsua vuosittain kansainvälinen asiantuntija suunnittelemaan ohjelmistoa yhteistyössä museon kanssa. Vuoden 2019 teemana on ihmisen ja muiden elämänmuotojen välinen symbioottinen rinnakkaiselo ja vuorovaikutus. Ohjelmisto on suunniteltu yhteistyössä brittiläisen Camden Arts Centerin kuraattorin Gina Buenfeldin kanssa.

Kuva: Priscilla Telmon and Vincent Moon ©Camille Bokhobza