Utställningar

Evenemang och visningar

 • Konstnärsmöten lördagarna 23.2 och 27.4 kl. 13
 • Visningar på svenska 24.2, 31.3, 28.4 och 19.5 kl. 15
 • Filmföreställningar av serien Trilogia
  lördagar kl. 14, 15 och 16
  onsdagarna 27.2, 27.3, 24.4 och 15.5 kl. 17

Allmänna visningar

 • Visningar på svenska 24.2, 31.3, 28.4 och 19.5 kl. 15.
 • Ingår i biljettpriset.

8.2-19.5
Salla Tykkä

Utställningen är den första retrospektiva överblicken i Finland över den internationellt erkända Salla Tykkäs (f. 1973) produktion. Tykkä arbetar i huvudsak med video och fotografi. Utställningens tidigaste verk är från 1990-talets slut och det nyaste verket Untitled (White – Alps) från år 2019.

I sina verk med rörlig bild använder Tykkä sig av spelfilmernas narrativa metoder men avviker från den bekanta dramaturgiska kurvan. Verkens narrativ innehåller ofta mera tomrum än slutresultat bekanta från fiktionen. Känsloladdningar och spänningar byggs upp med hjälp av ett noggrant bildberättande och ljudplanering istället för dialog. Tykkä utnyttjar material som vanligtvis används i dokumentärfilmer, såsom arkivbilder och intervjuer.

I helheten ingår även fotografier. Vid sidan av andra teman har Tykkä genom hela sin karriär även avbildat sig själv. Självporträtten är personhistoriska, men liksom Tykkäs övriga verk behandlar även de frågan om kontroll, makt och disciplin i förhållande till kroppen.

Utställningens genomgripande teman är blick, makt och kön. Vem ser och på vilket sätt? Vem är målet för blicken? I sina tidiga verk har Tykkä behandlat den sexualiserande blicken I sina senare verk har konstnären funderat på betydelsen av den värderande västerländska och kolonialistiska blicken och dess problematik.

Tykkäs senaste verk Untitled (White – Alps) förflyttar perspektivet från det personliga till de kulturella betydelser som förknippas med ett vidare landskap och till de kulturbundna föreställningarna om universum. Reseberättelsen, som spelats in på analog film, utspelar sig i en varmluftsballong som rör sig med luftströmmarna över ett alplandskap i gryningen.

Videokonstens samtidshistoria utgör även en del av utställningen. Serien Trilogia, som spelats in på film, visas endast vid föreställningar, vilket framhäver filmtittandet som en kollektiv upplevelse och filmen som en tidsbunden konstform. Dialogen mellan Tykkä och Samuli Saastamoinen som filmat många av verken finns att läsa på utställningen i form av en bok.

Allmänna visningar

 • Visningar på svenska 24.2, 31.3, 28.4 och 19.5 kl. 15.
 • Ingår i biljettpriset.
Nyckelord: