Utställningen Híbridos, som öppnar i WAM fredagen den 15 mars, är de franska konstnärerna Priscilla Telmons och Vincent Moons intensiva resa till Brasiliens spirituella värld. Filmen, som upplevs med varje cell i kroppen, är en audiovisuell sammanfattning av fyra års forskning. Den dyker in i djungeln, havet och städer med hjälp av lan-dets ursprungsbefolknings heliga ritualer samt shamaners och mystikers rytmer.

Berättelsen i filmen Híbridos, the Spirits of Brazil (2018) fortlöper med hjälp av ljud, rytm och rörelse och försöker få kontakt med den värld som är osynlig för människoögat. Konstnärerna har försökt sudda ut gränsen mellan tittaren och den man tittar på. Kameravinkeln kommer nära och drar nästan med sig tittaren i ett starkt, musikaliskt transtillstånd.

Under en aktuell tid av omvälvningar, klimatförändring och ökade kulturella och sociala skillnader återgår vi till de djupa frågorna om människans förhållande till sin omgivning. Beroende på kulturen har människan genom ritualer, ceremonier och riter försökt få kontakt med det osynliga och samtidigt utforska sin plats i förhållande till universumet. Híbridos är en resa för att hitta detta förhållande och å andra sidan också för att upprätthålla det. I miljöfilosofi, där människan ses som en del av de övriga organismerna, finns många likheter med ursprungsfolkens tanke om att upprätthålla ett naturförhållande och förstå människan som en oskiljbar del av hela kosmologin. Att omfamna vikten av samexistens är den grundläggande förutsättningen för hållbar utveckling och ett jämställt samhälle.

I samband med utställningen finns ett omfattande arkivmaterial i anknytning till verket med intervjuer, videor och musik tillgänglig.
Híbridos the Spirits of Brazil

Híbridos är inledningen för en för det finländska konstmuseumfältet ny, internationell verksamhetsmodell. WAMx:s ledtanke är att årligen bjuda in en internationell expert för att planera program i samarbete med museet. Temat för 2019 är symbiotisk samexistens och växelverkan mellan människan och andra livsformer. Programmet har planerats i samarbete med Gina Buenfeld, kurator vid brittiska Camden Arts Centre.
 

Foto: Priscilla Telmon and Vincent Moon ©Camille Bokhobza